about us

Jacob เป็น บริษัท เครื่องหนังที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 ด้วยเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา